top of page

Vaccinering och avmaskning

Vaccinering och avmaskning spelar en viktig roll I ert husdjurs hälsovård. Vi erbjuder ett brett utbud av vacciner för valpar, kattungar och vuxna katter och hundar. På kliniken får ni också när som helst tilläggsinfo gällande avmaskning och val av avmaskningsprodukt.

Tandvård

Problem länkade till tänderna är väldigt vanliga bland hundar och katter. Rätt diagnos och skötsel är nödvändigt för att försäkra oss om att vi undviker all smärta länkad till tandproblem. På vår klinik finner ni en stor skala utvecklad utrutning (ultraljudsmaskin för tandstensborttagning, instrument för tandborttagning och tandröntgen) för att försäkra en högklassig tandvård för ert husdjur.

Hud- och öronproblem

Dermatologiska problem pinar ofta våra husdjurs hud och öron. En grundlig undersökning möjliggör en möjligast effektiv vård av hudproblem. Våra patienter diagnostiseras med hjälp av en bred skala av diagnostiska intrument (mikroskop, UV-ljus, mikrobiologiska prov, allergiprov) på kliniken och I samarbete med utomstående laboratorium (IDEXX, Laboklin, Movet). Skötseln skräddarsys på basis av varje patients individuella behov.

Laboratorieundersökningar

För att ge en diagnos åt ert husdjur krävs ofta laboratorieundersökningar. Blodprov hjälper oss att diagnostisera många olika problem, så som infektioner, lever- och njurproblem, diabetes mellitus eller elektrolytförändringar. Urin undersöks ofta för att se om det finns urinvägsinfektioner eller njurproblem. I de mikroskopiska undersökningarna undersöks bl.a. Hud- och öronproblem.

Vår klinik har ett eget laboratorium, vilket möjliggör en snabb analys av blod- (hematologi, biokemi, blodgaser, koagulationsvärden, hormonanalyser) och urinprov. För en mera djupgående undersökning samarbetar vi med utomstående laboratorium: IDEXX (Vetmed), Movet och Laboklin. För att undersöka våra dermologiska patienter undersöker vi öron- och hudprov och cytologi.

Vi erbjuder även progesteron- och genprov. På vår klinik används laboratorieredskap med vilket progesteronnivån kan mätas på plats. För testet krävs ett blodprov och resultatet är redo inom en timme.

Röntgenundersökningar

Patienter som har problem med muskuloskeletala systemet, hjärtat eller andningsvägarna kräver röntgenundersökningar för att få en omfattande diagnos. Röntgenbilder används också för att diagnostisera problem I abdomen, så som urinsten, främmande föremål eller gastisk torsion.

Vår klinik är utrustad med en modern digital röntgenutrustning, vilket möjliggör en snabb och högklassig diagnostisering av ert husdjur.

Vi utför också Finska Kennelklubbens officiella röntgenundersökningar av höften, armbågsleden och ryggraden.

Mikrochip och pass för sällskapsdjur

Identifiering av ert husdjur är väldigt viktigt om ni tänker på att resa utomlands. Före resan måste djuret ha ett Europeiskt pass för sällskapsdjur och mikrochip, vaccinationer samt avmaskning.

Be oss kontrollera all dokumentation, så ser vi till att ert husdjur är färdig för avresa.

Officiella undersökningar

Finska Kennelklubben (PEVISA)- vi utför officiella röntgenundersökningar av höft, armbågsled och rygg, knäutlåtande (vet. Claudio Pierro).

Finska Kennelklubben (PEVISA), Suomen Kissaliitto (PawPeds)- vi utför officiella hjärtundersökningar (auskultion, ultraljudsundersökning, EKG-undersökning och Holter) och ultraljudsundersökning av njurarna- vet. Agnieszka Grobelna.

Priser och Tidsbokning

Förstahjälp, akutfall och dagssjukhus

Vi erbjuder förstahjälp och vård vid akutfall: på kliniken gjorda laboratorieprov, röntgen- och ultraljudsundersökningar, operationer och sjukhustjänster vid dagstid. Vi samarbetar med Universitetsdjursjukhuset I Helsingfors och AISTI djursjukhus ifall våra patienter behöver längre sjukhusvård.

Exotiska djur

Vi erbjuder hälsogranskningar, första hjälp och skötsel för kaniner, marsvin, tamillrar, möss, råttor och andra små exotiska djur. Även specialkost är tillgänglig på vår klinik. Vi samarbetar med veterinärer som specialiserat sig på exotiska djur, och om det behövs referrerar vi vidare våra patienter för fortsatt vård.

Djurmat, mediciner och vårdprodukter

Vi erbjuder ett stort urval av mediciner och vårdprodukter för djur, avmasknings- och fästingsprodukter och djurmat. I våra hyllor hittar ni både vanlig djurmat och specialkost. Mera specifika varor kan beställas åt er. Ta gärna kontakt för konsultion.

Inre medicin och skötsel av sjukdom

Vårt största mål är att hitta rätt diagnos och vård för ert husdjur. Vi hjälper djur som har problem med matsmältningskanalen, andningen, levern, njurarna, hjärtat osv. Vi sköter hormonella förändringar (t.ex. diabetes mellitus, problem med binjurarna osv.), problem länkade till muskulaturen eller skelettet och neurologiska problem. Moderna apparater (EKG, Holter, uppföljning av blodtrycket) och en bred skala diagnostiska tillbehör hjälper oss att hjälpa ert husdjur möjligast fort och effektivt. I vissa svårare fall samarbetar vi med sakkunninga specialister och andra kliniker.

Ultravets Hjärt- och Andningsvägsklinik

  • Kardiologi, dvs. hjärtsjukdomar (läs mera)

  • Gastroenterologi, dvs. matsmältningskanalens och leverns sjukdomar

  • Lung- och andningsvägarnas sjukdomar (läs mera)

  • Urologi och nefrologi, dvs. urinvägs- och njursjukdomar

  • Endokrinologi, dvs. hormonella störningar

  • Immunologi, dvs. immunologiska sjukdomar

  • Hematologi, dvs. blodsjukdomar

  • Infektionssjukdomar

  • Geriatri, dvs. vård av sjukdomar hos äldre patienter 

Operationer

Operationer är en viktig del av skötsel och förebyggelse av sjukdomar hos hundar och katter. På vår klinik utför vi alla de största kirurgiska ingreppen, så som sterisisering, kastrering och kirurgi av mjuk vävnad. Alla ingrepp utförs säkert under inhaleringsanestesi och moderna uppföljningsapparater. Vi har även möjlighet att utföra elektrokirurgi på vår klinik. Patienter som kräver ortopediska eller neurologiska ingrepp referreras till specialiserade kliniker.

Ögonproblem

Många sjukdomar kan påverka ögonen och synen. Bedömning av synen, oftalmoskopi, ultraljud, användning av olika färgämnen och bedömning av tårvätsketillverkningen ger oss behövlig information för att göra en riktig diagnos och ge rätta skötselråd. Vi utför en mängd olika ingrepp, så som ögonfransborttagning, cherry-eye operationer mm. Vid behov referrerar vi patienterna till specialister för fortsatt vård.

Ultraljudsundersökningar

Ultraljudsundersökningar av abdomen är ett viktigt diagnostiskt redskap som hjälper oss undersöka urinblåsan och njurarna, levern, mjälten, mag-tarmkanalen och mycket mer. Undersökningen är smärtfri, snabb, lätt, och oftast behöver djuret inte sövas ner.

Vår klinik är utrustad med en högklassig ultraljudsmaskin för undersökning av bukhålan och hjärtat. Detta tillåter oss att fullständigt bedömma skicket av urinvägarna, genitalierna, mag-tarmkanalen, bröstkorgen och hjärtat.

Dräktighetsundersökningar kan utföras då det gått 28 dagar sedan insemineringen. Senare ultraljudsundersökningar kan hjälpa oss att bedömma hur välmående valparna är och eventuella missformningar.

Ultraljudsundersökning av hjärtat är det bästa sättet att diagnostisera hjärtsjukdomar hos hundar och katter. 

Läs mera: www.ultravet.fi

Laservård

Patienter med kronisk värk, ledinflammation eller skador I muskuloskeletala systemet är väldigt svårskötta. Laservård är ett säkert och smärtfritt sätt att förbättra dessa patienters livskvalitet. Laservård används även vid dermologiska problem och trauma, eftersom det försnabbar förbättringen av sår och förnyelsen av huden.

På vår klinik har vi en modern K-Laser maskin och utbildad personal, som gärna rådger er om eventuell laservård.

Valpgranskning

Under valpgranskningen utförs en hälsogranskning för de unga valparna. Ett intyg om valparnas hälsotillstånd ges till uppfödaren och ägarna. Under samma besök kan mikrochipping och registrering till Finska Kennelklubben utföras.

LOVETs Uppfödarklubb

Från och med april 2021 kan du bli uppfödarkund i LOVET.

Vi vill i framtiden jobba tätt ihop med uppfödare och erbjuder dej därför fortplantningstjänster till medlemspris.

Medlemskapet är gratis, men kräver, för att hållas i kraft,

att minst en dräktighet uppföljs och den därav resulterande kullen hälsogranskas i LOVET / kalenderår.

Specialpriser för klubbmedlemmar

Klo- och pälsvård

Skötsel av klorna och pälsen hemma kan vara väldigt svårt, ibland rent av omöjligt. Våra kvalificerade sköterskor kan hjälpa er med dessa problem. Om ert djur är väldigt motstirdigt kan det krävas en liten mängd lugnande. Vi erbjuder klo- och pälsklippning, rengöring av öronen samt bad.

Eutanasi och kremering

Obotbara sjukdomar kan göra ert husdjurs liv väldigt svårt. Eutanasi är ett smärtfritt sätt att låta djuret få sova bort.

Vi samarbetar med Suomen Eläintuhkaus gällande kremeringen av husdjur.

Hammas
skin
ultravet2.png
bottom of page