Tidsbokning:

Om ert djur behöver vård omgående och ni inte kan hitta en ledig tid, tag kontakt med oss per telefon!

Om ni inte hittar passlig beskrivning för er bokning, eller ni vill försäkra er om hurudan tidsbeställning ert djur behöver, bokar vi er gärna ett besök enligt ert behov per telefon!

Koronavirus (COVID-19) - BESÖK PÅ KLINIKEN: 

-vi ber er vänligen ta på skyddsmask när ni anländer till kliniken.

-om ni har influensasymptom eller blivit utsatta för kontakt med personer med corona-virus, ber vi er att inte komma in på kliniken

OBS! Vi strävar till att undvika närkontakter i klinikutrymmen.

För tillfället får enbart ert djur komma in i undersökningsrummet.

I undantagsfalla vid behov kan en person åt gången komma in med sitt djur.

Tack för ert samarbete och förståelse vilket hjälper oss att hålla alla er och oss friska!

Online tidsbokning: