top of page
Online tidsbokning:
Nettiajanvaraus

Om ert djur behöver vård omgående och ni inte kan hitta en ledig tid, tag kontakt med oss per telefon!

 

ONLINE TIDSBOKNING: Om ni inte hittar passlig beskrivning för er bokning, eller ni vill försäkra er om hurudan tidsbeställning ert djur behöver, bokar vi er gärna ett besök enligt ert behov per telefon!

---

Lovets klinik för  hjärtsjukdomar, inre medicin  och ultraljudsundersökningar

TIDSBOKNING och priser via UltraVet hemsidan

LOVET päivystys logo SV.png
bottom of page