top of page

Höftledsröntgen: till priset tilläggs medicineringskostnaden (5-25€)

<25 kg          145 €      
25-40 kg       160 €      
40-60 kg      175 €      
>60 kg         200 €      

 

I samband med (together with) höftledsröntgen:

+armbågsledsröntgen         + 49 €
+ryggröntgen                 + 17 €/kpl

 

Ryggröntgen: till priset tilläggs medicineringskostnaden (5-25€)

3 bilder        165 

5 bilder        195 

8 bilder        225 

I samband med  höftledsröntgen eller ryggröntgen:

+patellaundersökning   35 €

+hjärtutlåtandeu  35 €

 

Patellaundersökning   60

Hjärtutlåtande  60

DNA-undersökningar:   45 € + laboratoriekostnader

----

Andrea Gladuli

Officiell ultraljudsundersökning av hjärtat       259 €

Pekka Sarkanen

Ögonlysning:     70 €

I samband med ögonlysning eller höftledsröntgen:

+patellaundersökning   35 €

+hjärtutlåtande  35 €

----

Kennelklubbens Omakoira-tjänst har uppdaterats den 8. maj. I och med uppdateringen kan remiss för de flesta officiella undersökningar beställas elektroniskt på förhand. Även personer som inte är medlemmar kan göra detta.

OGenom Omakoira-tjänsten kan remisser beställas för DNA-, patella- och hörselundersökning, till gångtest, till höftleds-, armbågsleds- och ryggröntgen, och till hjärt- och syringomyeliutlåtande. Remissen beställs på www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus .

Remissen kan även beställas direkt på kliniken, men en på förhand beställd remiss är betydligt förmånligare. Resultatet registreras i Kennelklubbens avelsdatasystem först när remissen har blivit betald. Avgifterna för remisser och undersökningsutlåtanden hittar ni på Kennelklubbens nätsidor

En på förhand beställd elektronisk remiss krävs för DNA-undersökningar.

----


Innan hunden kommer till kliniken för höftleds-, armbågsleds- och ryggröntgen eller blodprov, bör den fasta i 12 timmar (vatten kan ges). 
 
Det rekommenderas att hunden tas på promenad före röntgenundersökningen.

Varseltiden för medicinering som ges vid röntgenundersökningar är 7 dygn.
Ingen varseltid för ögondropparna som ges vid ögonlysning.

bottom of page