top of page

UltraVetin  Sydän- ja hengitystieklinikka

Välkommen till vår hjärt- och andningsvägsklinik !

Under de senaste åren har vi konstaterat ett ökat behov av djupgående och lättillgänglig diagnostik gällande problem inom hjärtat och andningsvägarna. Vi beslöt att svara på denna efterfråga genom att öppna en service för djur med problem gällande hjärtat eller de övre- och nedre andningsvägarna.

logo sydan hengotys.png

Symptomen för hjärt- och andningsvägsproblem kan likna varandra till hög grad: andningsproblem, hosta och trötthet vid fysisk ansträngning. Noggranna diagnostiska redskap behövs för att en exakt diagnos kan fastställas och lämplig vård beslutas om. För att fastställa korrekt diagnos, används i allmänhet en kombination av olika undersökningsmetoder, så som ultraljudsunderökning av hjärtat och bröstkorgen, EKG (hjärtfilm), 24h EKG-undersökning (Holter), blodtrycksmätning, andningsvägarnas endoskopi och bröstkorgens röntgenundersökning.

Hundars och katters hjärtsjukdomar - läs mera

Hundars och katters andningsvägs- och lungsjukdomar läs mera

Palvelut

Hjärtsjukdomar

Biljud i hjärtat, ökad andningsfrekvens, andingsproblem, hosta, episoder av medvetslöshet eller minskad
aktivitet. Våra servicealternativ: ultraljudsundersökning av hjärtat, röntgenundersökningar, hjärtfilm,
blodtrycksmätning, Holter-undersökning.

Andningsvägs- och lungsjukdomar

Hosta, nysningar, sekret från näsan, andningsproblem och trötthet vid fysisk ansträngning. Våra servicealternativ: röntgenundersökningar, ultraljudsundersökning av bröstkorgen, blodprovsanalyser, övre- och nedre andningsvägarnas endoskopi. * Om biljud i hjärtat konstateras, kan även en kardiologisk undersökning behövas

Avel: Finska Kennelklubben (PEVISA), Suomen Kissaliitto, PawPeds

vi utför officiella hjärtundersökningar (auskultion, ultraljudsundersökning och EKG-undersökning)

och godkända av Suomen Kissaliitto officiella ultraljudsundersökning av hjärtat och njurarna (PawPeds).

Tjänster

Tidsbokning och Priser

Tidsbokning: 

020-7418535 (Må - Fre: 10-18), info@ultravet.fi

Internetbokning och Priser via UltraVet hemsidan

Nettiajanvaraus ja Hinnasto

Läs mera:  www.ultravet.fi

Ajavaraus j hinnsto
bottom of page